Logo Związku Kreuzbund (Paul Reding)

Logo Związku Kreuzbund

Animacja logo - Copyright-wzmiana: © 2004 Frank Hübner / DV Erfurt

Paul Reding, artysta z Waltrop (koło Recklinghausen w Nadrenii Północnej -Westfalii) zaprojektowł  w latach 60tych, wtedy jeszcze na zamówienie wydawnictwa Hoheneck z Hamm, logo Kreuzbund przedstawiające  grupę ludzi stojących przed krzyżem. Od tego czasu dzieło artysty stało się charakterystycznym i nieomylnym znakiem związkowym  Kreuzbund.

W 2001 roku za zgodą malarza, Związek Federalny Kreuzbund zastrzegł sobie wszelkie prawa do dzieła  artysty z możliwością użycia go jako swego logo. Dlatego też  tylko Związek Federalny Kreuzbund może w myśl artykulu 14 ustawy Konstytucyjnej Związku Kreuzbund  z dnia 9 stycznia 2008 zezwolić swoim grupom lub innym organizacjom należącym do Kreuzbund na używanie  logo Kreuzbund, albo też  zabronić  posługiwania się tym logo. Nieodrębną część  logo stanowi również napis : „Kreuzbund“, który znajduje się  tuż pod obrazem.

Na znak Kreuzbund oraz jego nazwę :Związek „Kreuzbund“ wszelkie prawa są zastrzeżone.