Cele i zadania

Cele i zadania

Kreuzbund jest liczebnie jedną z największych niemieckich organizacji samopomocy dla osób uzależnionych i ich bliskich. Związek oferuje pomoc w około  1,400 grupach. Wspiera w szukaniu drogi do życia bez środków nałogu i informuje o możliwościach leczenia terapeutycznego. Kreuzbund jest więc ważnym ogniwem w systemie pomocy osobom uzależnionym i jest rzeczą oczywistą ,  że współpracujemy z profesjonalnymi ośrodkami terapii uzależnień oraz z placówkami odwykowymi. Regularna i długoterminowa współpraca  w grupie potęguje szansę na wyjście z nałogu. Ponowna integracja w rodzinie, w pracy i w społeczeństwie staje się znowu możliwa.

Na szczeblu opieki zdrowotnej i socjalnej w Niemczech, Kreuzbund reprezentuje interesy swoich członków, prowadzi działalność informacyjną, promuje środki zapobiegawcze oraz rozwija działalność społeczną na rzecz walki z nałogami i ich skutkami.

Fundamenten pracy Kreuzbund jest dobrowolna i nieodpłatna współpraca samych zainteresowanych członków Związku, którzy sami obejmują różne funkcje i  działają w miejscowych grupach samopomocy lub też w strukturach związkowych na szczeblach regionalnych i krajowych, współpracują z innymi organizacjami i instytucjami wspierającymi walkę z uzależnieniami.
Aktywni członkowie  są w różnych kursach szkoleniowych i edukacyjnych stale dokształcani oraz w ich zadaniach wspierani.