Informacje o nałogach i środkach odurzających

Informacje o nałogach i środkach odurzających

W 1957 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zakwalifikowała nałóg jako stan okresowego lub ciągłego zatrucia, spowodowany nadmiernym spożyciem określonych środków odurzających i charakteryzujący się czterema cechami:

  • niepokonywalny popęd do spożycia lub zdobycia środka lub substancji;
  • tendencja do zwiększania dawki spożycia;
  • uzależnienie fizyczne i psychiczne;
  • szkody dla konsumenta i społeczeństwa wynikające z  ciągłego nadużycia środka odurzającego.

Nałóg nie ogranicza się tylko do konsumpcji określonych substancji uzależniających. Każda forma ludzkiej działalności lub zachowania może prowadzić  do uzależnienia lub przyjąć cechy uzależnienia, na przykład uzależnienie od zakupów, uzależnienie od internetu, patologiczne uzależnienie od gier hazardowych, uzależnienie od pracy.

Na uzależnienie mają  wpływ trzy charakterystyczne czynniki , które razem wzięte przyczyniają  się do powstania choroby i których nie wolno analizować oddzielnie:

  • środek uzależniający: dostępność, działanie;
  • sama osoba: cechy psychiczne jak odporność, bolesne doświadczenia, uczucia strachu; cechy fizyczne jak np. komponenty genetyczne, wzrost tolerancji dawki
  • cechy kulturowe i społeczne, jak np. akceptacja w środowisku, tradycja konsumpcji, sytuacja rodzinna i zawodowa, perspektywy na przyszłość

Przez klik na odpowiednią kategorię można się więcej dowiedzieć na temat...

...Co to jest nałóg?

...możliwości leczenia