Jak zostać członkiem

Jak zostać członkiem

Około 12.000 mężczyzn i kobiet zdecydowało się już na to, żeby wspierać  Związek Kreuzbund własnym członkostwem.

Wiele dobrych powodów przemawia za tym, aby zostać członkiem Związku Kreuzbund:
dzięki współpracy w grupach  Kreuzbund udało się już wielu uzależnionym i ich bliskim pokonać razem z innymi swój nałóg i chorobę. Przynależność do grupy i członkostwo w Związku utwierdzają w sile i spajają razem. Wielu członków grup Kreuzbund jest wdzięcznych za otrzymaną pomoc i teraz sami chcą zaoferować pomoc i wsparcie inny.

Członkostwo w Związku Kreuzbund przynosi wiele korzyści:

  • Możliwość  współudziału i prawa wyboru w grupie jak i  na szczeblu diecezjalnym i federalnym.
  • Udział w regionalych i pozaregionalnych spotkaniach oraz możliwość nawiązywania kontaktów i wymiany doświadczeń.
  • Tańsze lub bezpłatne uczestnictwo w kursach i ofertach szkoleniowych
  • Dostęp do sprawnie działającej sieci pomocy i samopomocy, która daje gwarancję możliwie najlepszej opieki i wsparcia.  
  • Bezpłatna prenumerata gazety członkowskiej WEGGEFÄHRTE, (Towarzysz w drodze), z publikacją artykułów fachowych oraz aktualności o nałogu i samopomocy.
  • Rozwój osobowości poprzez pracę w grupie, zarządach miejskich, diecezjalnych czy federalnych.
  • Ubezpieczenie od wypadków i odpowiedzialności prawnej w czasie spełniania  wolontariatu.  
  • Wsparcie dla Związku, który poprzez wiekszą  ilość członków zyskuje na znaczeniu w reprezentowaniu interesów uwikłanych w nałogu ludzi.

Uzależnieni członkowie Związku Kreuzbund z chwilą wstąpienia do Związku deklarują  swoją gotowość do życia w abstynencji od środka uzależnienia. Osoby bliskie osób uzależnionych,  jako członkowie Związku, nie są zobowiazane do życia w abstynencji, solidaryzują się jednak często ze swoim uzależnionym partnerem lub partnerką i żyją również w abstynencji.