Możliwości leczenia

Możliwości leczenia

System leczenia uzależnień działa na terenie całych Niemiec.  Sam zainteresowany może wybrać, czy chce skorzystać  z profesjonalnej (płatnej) pomocy medycznej i psychologicznej w odpowiednio do tego przygotowanych oddziałach szpitalnych lub ośrodkach terapeutycznych, czy też spróbuje własnych sił w grupie samopomocy (nieodpłatnie i bez ograniczenia w czasie). Jedno drugiego nie wyklucza i korzystanie z obu systemów jednoczesnie jest wręcz godne polecenia.

Grupy samopomocy dla osób uzależnionych, poradnie odwykowe oraz ośrodki terapii uzależnień ściśle ze sobą współpracują.

Grupy samopomocy dla osób uzależnionych
Dla wielu osób uzależnionych grupy samopomocy są   pierwszym miejscem kontaktu. Szukający pomocy uzyskają tutaj cenne informacje na temat leczenia i terapii. W grupie samopomocy można dowiedzieć się od innych członków grupy w jaki sposób oni pokonali swój nałóg. Wszyscy opowiadają o tym, jak na codzień poradzić  sobie ze swoimi problemami. Każdy członek grupy decyduje sam, czy zabierze głos na wieczornym posiedzeniu grupy lub o czym będzie mówił. Najważniejsze w grupie samopomocy jest zaufanie i znajomość problemu. Nie trzeba być członkiem grupy aby brać udział w wieczornych posiedzieniach. W grupach samopomocy spotykają się sami zainteresowani, uzależnieni i ich partnerzy, ale bez profesjonalnego wsparcia. Więc mimo że współpraca w grupie przynosi efekty terapeutyczne – terapią jako taką nie jest. Współuczestnictwo w grupie jest bezpłatne i nie jest ograniczone w czasie. Członkowie Związku Kreuzbund wnoszą składkę roczną.

Poradnie dla uzależnionych
Pracownicy poradni dla osób uzależnionych zobowiązani są  do zachowania tajemnicy. Szukający pomocy mogą w poufnej rozmowie z terapeutą znaleść  indywidualną metodę wyjście z nałogu. W placówkach leczniczych można również złożyć  wniosek na terapię ambulatoryjną lub stacjonarną.

Wiele z 1.300 poradni dla osób uzależnionych w Niemczech oferuje również  terapie ambulatoryjne. Terapie ambulatoryjne trwają z reguły od jednego do półtora roku. Terapia odbywa się tygodniowo z jedną lub dwiema rozmowami w grupie albo pojedynczo. Wiele osób szukających pomocy decyduje się na terapię ambulatoryjną  ponieważ chce pozostać w swym domowym otoczeniu i na stanowisku pracy. Koszty terapii ponoszą z reguły zakłady ubezpieczeń emerytalnych, kasy chorych lub opieka społeczna. W niektórych przypadkach pacjęt musi pokryć koszty sam (na przykład jeśli do tej pory nie był nigdzie ubezpieczony).

Jednostki terapii stacjonarnych
Odsunięcie środka nałogu wywołuje większość objawów zespołu abstynencyjnego, które w szczególnie ciężkich przypadkach mogą prowadzić nawet do śmiertelnych zagrożeń. Dlatego też tzw. odtrucie powinno się przeprowadzać zawsze pod nadzorem lekarza, najlepiej w specjalnych oddziałach szpitali, które są do tego przystosowane. Pobyt w szpitalu lub klinice trwa od czterech do dziesięciu dni. Specjalistyczne leczenia odwykowe przeprowadza się w klinikach na około  7.500 miejscach  stacjonarnych.

Po odtruciu, kliniki specjalistyczne oferują dalszą terapię stacjonarną, która z reguły trwa od sześciu do szesnastu tygodni. Teraz poszukuje się przyczyn, które doprowadziły do uzależnienia lub nałogu i z pomocą terapeutów psychologów pracuje dalej. Kliniki specjalistyczne położone są najczęsciej poza obrębem większych miast.

Z możliwości terapii stacjonarnych korzystają chętnie te osoby, które podświadomie czują, że trudno im będzie podołać swym codziennym troskom. Daleko od problemów i trosk dnia codziennego kliniki specjalistyczne oferują osobom uzależnionym właściwe otoczenie, odpowiednią opiekę i spokój.

Koszty leczenia w klinikach spejalistycznych pokrywają również zakłady ubezpieczeń społecznych, kasy chorych lub też opieka społeczna. W niektórych przypadkach pacjęt musi pokryć koszty sam (na przykład jeśli do tej pory nie był nigdzie ubezpieczony).

Ogólnie istnieje ponad 16.000 miejsc stacjonarnych na rehabilitację po leczeniu odwykowym, które w klinikach specjalistycznych rozlokowane są po całych Niemczech.