Nasza oferta

Nasza oferta

Kreuzbund oferuje osobom uzależnionym i ich bliskim pomoc w 1.300 grupach samopomocy. Członkowie Związku Kreuzbund wspierają osoby  uzależnione w znalezieniu drogi do życia bez śodków nałogu i udzielają informacji na temat leczenia i terapii odwykowej. Dzięki tej pomocy wzrasta szansa leczenia osób uzależnionych oraz możliwość integracji tych osób w rodzinie, pracy i w społeczeństwie.

We współpracy z funkcjonariuszami i działaczami Związku, a w szczególności z Radą Federalną Związku, Biuro Federalne Kreuzbund w Hamm oferuje możliwości edukacji i dalszego szkolenia stosowne do konkretnych potrzeb grup samopomocy, oparte na doświadczeniach i przeżyciach swoich członków. Kursy edukacyjne organizowane przez Biuro Federalne Kreuzbund przeznaczone są albo dla grup specjalnych Związku, gdzie poruszane są tematy dotyczące wyłącznie tych grup, albo też zasadniczo skierowane i otwarte dla wszystkich członków grup Kreuzbund.

Szczególnie ważnym zadaniem Biura Federalnego na polu edukacji jest wspieranie działaczy Związku na różnych szczeblach ich działalności. W ramach spotkań i posiedzeń funkcjonariusze i działacze  Związku Kreuzbund mogą zdać relacje o swojej działalności i zaangażowaniu, podzielić się własnym doświadczeniem oraz koordynować i planować  swoją dalszą działalność w Związku i w grupach samopomocy. Nie mniej ważnym zadaniem jest również szkolenie indywidualne członków grup samopomocy i podnoszenie kwalifikacji do pracy w wolontariacie na różnych szczeblach organizacji  Kreuzbund.

Związek Federalny Kreuzbund zainicjował poza tym w ubiegłych latach wiele różnych projektów dotyczących zarówno organizacji pracy i struktur wewnętrznych Związku, jak n.p. koncepcje standardowych kursów edukacyjnych dla liderów grup samopomocy jak i różnych projektów o tematyce fachowej na polu uzależnień i nałogu. Projekty te zostały zrealizowane w kooperacji z innymi związkami i organizacjami pomocy i samopomocy dla osób uzależnionych, finansowane przez Federalne Ministerstwo Zdrowia (Bundesministerium für Gesundheit BMG) i popierane przez Zjednoczenie Związków Działających w Profilaktyce i Leczeniu Uzależnień (Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen - DHS).

Inne projekty o samopomocy, uzależnieniu i nałogach jak na przykład Brücken bauen – Junge Suchtkranke und Selbsthilfe“  (Budować mosty – młodzi uzależnieni i samopomoc) albo też „Sucht-Selbsthilfe optimieren durch Gesundheitsförderung – S.o.G.“ ( Optymalizacja samopomocy dla osób uzależnionych poprzez promocję zdrowia – S.o.G.) mają głównie na celu, wzbogacić i rozszerzyć własne zapatrywania i horyzonty myślowe o nowe wartości i cele oraz w ten sposób zachęcić do nowych inicjatyw i zaangażowań w pracy Związku Kreuzbund.  

Rada Federalna Związku Kreuzbund wydaje wiele różnych informacji, ulotek i materiałów publicystycznych po to, aby zainteresowanym dać  pierwszą orientację o pracy Związku, oraz aby wesprzeć  członków i  innych zaangażowanych w ich działalności.

Referenci Biura Federalnego oferują grupom i związkom diecezjalnym Kreuzbund pomoc i współpracę również w  siedzibach działalności grup i związków, udzielają praktycznych porad, dają cenne wskazówki - szczególnie przy koncepcji nowych ofert - albo służą jako pośrednicy i mentorzy w sytuacjach kryzysowych.