Samopomoc w grupach

Samopomoc w grupach

Zasada samo-pomocy polega na szczerych rozmowach i wspólnych kontaktach. W Związku Kreuzbund podstawą samopomocy dla osób uzależnionych jest praca w grupie. Każda grupa posiada własną autonomię i pracuje samodzielnie. W grupach Kreuzbund wszyscy są sobie równi. Osoby uzależnione i ich bliscy są tutaj traktowane poważnie i z dużym respektem. Ich doświadczenia, ich uczucia, troski i nadzieje są ważne również dla innych członków grupy. Wszyscy członkowie grupy dodają sobie wzajemnie sił i wsparcia na drodze do stabilizacji, do życia w zadowoleniu i szczęściu. W grupach Kreuzbund rozmawia się szczerze o swoich problemach, sukcesach i trudnościach. To tam można dowiedzieć się od innych, w jaki sposób można pokonać swój nałóg i znaleźli swoją drogę do życia w abstynencji. W jaki sposób kontrola nad własnym życiem jest znowu możliwa. W rozmowach w grupie można uzyskać  informacje o tym, jak zorganizować i przetrwać  swoją codzienność  bez środków nałogu. Współpraca w grupie Kreuzbund umożliwia  w ten sposób każdemu, powrót do zdrowia i rozwój  własnej osobowości.

Współpraca w Kreuzbund oznacza również, że uczestnicy grup organizują swój wspólny czas także poza pracą w grupach, na przykład wspólne świętowanie uroczystości  lub też aktywny sport itp. Dla każdego, kto z trudem nawiązuje kontakty z ludźmi, powstaje tutaj szereg nowych możliwości.

Grupy Kreuzbund są szeroko otwarte dla nowych członków. Każdy uczestnik grupy sam decyduje o tym, jak długo chce współpracować  z  grupą oraz jak długo pozostanie członkiem Związku Kreuzbund.

Nałóg i uzależnienie dotyczy całej rodziny. Dlatego też  członkowie rodzin osób uzależnionych, ich bliscy i krewni, są chętnie widziani w grupach samopomocy Kreuzbund.  Partnerzy i dzieci osób uzależnionych znajdą tutaj pomoc  również w tym, w jaki sposób obejść się z osobą bliską uzależnioną, jak należy zrozumieć  zaistniałą sytuację rodzinną oraz jak można znaleźć swoje własne, nowe miejsce w rodzinie. Osoby bliskie, partnerzy i partnerki osób uzależnionych doznają w grupach Kreuzbund ulgi, odciążenia i wsparcia zarówno dla siebie jak i dla swoich bliskich uzależnionych.

Jesteśmy zainteresowani  tym, aby osoby słabo mówiące po niemiecku również integrowały się w naszych grupach samopomocy.  Jeżeli ze względu na trudności  językowe porozumienie w grupie nie będzie możliwe,  postaramy się znaleźć osobę z migracyjną biografią, która włada językiem polskim i pomoże w razie trudności językowych.