Struktura organizacyjna Związku

Struktura organizacyjna Związku

Bazą Związku Kreuzbund są grupy samopomocy dla osób uzależnionych i ich bliskich, zorganizowane w Związki Diecezjalne (...Diözesanverbände), odpowiadąjace diecezjom i archidiecezjom kościola katolickiego w Niemczech.

27 Związków Diecezjalnych tworzy razem Federalny Związek Kreuzbund.

Organami Kreuzbund e.V. są:

... Bundesdelegiertenversammlung (Federalne Zgromadzeniev Delegowanych)

... Bundeskonferenz (Konferencja Federalna)

... Bundesvorstand (Rada Federalna)

Biuro Federalne Kreuzbund w Hamm jest z upoważnienia Związku Federalnego Kreuzbund odpowiedzialne za pracę nad koncepcją i realizację rehabilitacji w zespole samopomocy Kreuzbund, za rzecznictwo i public relations, za szkolenie i edukację oraz za pracę nad organizacją i zarządzaniem Związkiem Kreuzbund.

...Bundesgeschäftsstelle (Biuro Federalne)

Związek Kreuzbund jest oficjalnie zarejestrowanym stowarzyszeniem dobroczynnym w Niemczech, finansowanym ze środków własnych (np. składki członkowskie), z darów społecznych oraz przez środki publiczne i kościelne, docelowo przeznaczone na poszczególną działalność  Związku.