Sukcesy i świadczenia

Sukcesy i świadczenia

Jedna trzecia członków grup Kreuzbund, znalazła swoją drogę do abstynencji bez terapii odwykowej, lecz tylko poprzez współuczestnictwo w grupach samopomocy.

Z ankiet wynika, ze około 80 prozent osób uzależnionych, które regularnie odwiedzają grupy samopomocy, zostaje abstynentami i potrafi na stałe obejść  się bez środków nałogu. Wyniki te potwierdzają efektywność pracy grup samopomocy.

Dzięki działalności tych grup skarb państwa zaoszczędza co roku  milionowe sumy. Związek Kreuzbund wnosi zatem wielki wkład w podnoszenie zdrowotności i rehabilitacji społeczeństwa oraz pomaga ograniczać  wydatki na opiekę zdrowotną. Same tylko koszty związane z alkoholizmem są szacowane  rocznie na ponad 26 miliardów euro.

Z powodu nadużywania alkoholu umiera co roku ponad 74.000 osób.

Związek Kreuzbund stale dokształca swoich członków poprzez kursy i seminaria edukacyjne. Współpraca na szczeblach organizacyjnych Związku, kontakty z ludźmi o podobnych zapatrywaniach, udział w kursach o tematyce uzależnień i w innych zajęciach szkoleniowych oraz współpraca w przeróżnych gremiach, wpływa pozytywnie zarówno na rozwój osobisty jak też na pracę w Związku.