Kreuzbund e.V. Pomoc dla uzależnionych

Czy jestem uzależniony?

Czy zwalczasz kryzysy za pomocą alkoholu, tabletek albo nielegalnych narkotyków i odreagowujesz w ten sposób swoje obawy i niezadowolenie.

Czy w weekedy i na imprezach wzrasta twoje niekontrolowane spożycie alkoholu.

Czy zauważasz, że Twoje życie kręci się wokół substancjei  substancji uzależniających i zaniedbujesz swoje inne zainteresowania i przyjażnie.

Pomoc dla uzależnionych

Kreuzbund ma około 1.200 grup samopomocy, w których uzależnieni, zarówno kobiety jak mężczyźni mogą znaleźć potrzebna pomoc i poradę. Rownież w okolicy Twojego miejsca zamieszkania możesz taką grupę znaleść.

Tam znajdziesz pomoc i poradę jak wyjść z uzależnienia od alkoholu, narkotyków, leków oraz zaburzeń zachowania związanych z uzależnieniem takim jak hazard, gry komputerowe czy internetu.

Nasza wspólnota pomoże ci w rozwiązaniu problemów powstałych w związku z uzależnieniem. Wspieramy się nawzajem w drodze do satysfakcjonującego życia pełnego przyjemności zabawy i radości.

Czy mój partner & moja partnerka jest uzależniony/uzależniona?

  • Czy przejmujesz zadania uzależnionego członka rodziny i ukrywasz jego problem z uzależnieniem.
  • Czy kontrolujesz swojego uzależnionego członka rodziny i chowasz jego substancje uzależniajace.
  • Czy zaniedbujesz własne potrzeby i często czujesz się fizycznie i psychicznie przeciążony i zmęczony.

Pomoc dla bliskich osób uzależnionych

Jeśli jeden członek rodziny jest uzależniony, to wszyscy pozostali również są dotknięci i starają się zrobić wszystko, aby przywrócić równowagę. Bardzo trudno jest uniezależnić się od uzależnienia członka rodziny.

W grupie samopomocy dla uzależnionych możesz poznać chorobę i wpływ uzależnienia na relacje międzyludzkie. Dowiesz się tam, jak możesz konsekwentnie dbać o dobro swoje i twoich dzieci. Jednocześnie dowiesz się, jak bez szkody dla siebie wspierać uzależnionego członka rodziny na drodze do wyzdrowienia.

W grupach mieszanych spotykają się osoby uzależnione i osoby im bliskie (ze swoim uzależnionym członkiem rodziny lub bez niego), w grupach tylko dla osób bliskich spotykają się partnerzy osób uzależnionych, aby w  grupie wsparcia ludzi z tym samym problemem odciążyć się i wymienić doświadczenia.

W grupach mieszanych spotykają się osoby uzależnione i osoby im bliskie (ze swoim uzależnionym członkiem rodziny lub bez niego), w grupach tylko dla osób bliskich spotykają się partnerzy osób uzależnionych, aby w grupie wsparcia ludzi z tym samym problemem odciążyć się i wymienić doświadczenia.

W grupach mówi się po niemiecku. Powinieneś być w stanie mówić i rozumieć po niemiecku, przynajmniej na tyle abyś mógł opowiedzieć o sobie i aby członkowie grupy mogli Cię zrozumieć.

CO MOŻEMY DLA CIEBIE ZROBIĆ?

Niestety, nie mamy żadnych grup anglojęzycznych. Ale w niektórych (nielicznych) grupach członkowie grupy mówią również po angielsku.

Obecnie mamy bardzo mało grup polskojęzycznych. Możemy jednak spróbować nawiązać kontakt z osobą polskojęzyczną w Kreuzbundzie lub innej instytucji samopomocy uzależnień. Kontakt ten umożliwia wówczas wymianę w języku polskim przez telefon lub e-mail.

W celu nawiązania pierwszego kontaktu, proszę wybrać e-mail i przedstawić nam swoją prośbę w języku angielskim lub polskim. Postaramy się wtedy skontaktować Cię z osobą mówiącą po angielsku lub po polsku.

Jeśli potrafisz porozumiewać się w języku niemieckim, możesz również spróbować następujących ofert pomocy: